आंतर महाविद्यालयीन स्पर्धेत कृषी महाविद्यालयाचे यश


15 February 2014

वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठाअंतर्गत नुकत्याच झालेल्या बॅडमिंटन, कबड्डी, खो-खो व मैदानी स्पर्धेत छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण संस्थेच्या कृषी महाविद्यालयाने यश मिळविले

Send Your Request To Us

Call Us On: +91-9922668199 Or Fill in Our Enquiry Form

Enquire now