हायड्रोपोनिक्स तंत्राचे कृषिदूतांकडून प्रात्यक्षिक


15 February 2014

कृषी कार्यानुभवांर्गत छत्रपती शाहू महाराज कृषी mahavidyalayat कांचनवाडी येथील विद्यार्थ्यांनी हायड्रोपोनिक्स तंत्रज्ञानाचे प्रात्यक्षिक मुर्शिदाबादवाडी येथील शेतकरी ग्रामस्थांना प्रात्यक्षिक दाखविले.

Send Your Request To Us

Call Us On: +91-9922668199 Or Fill in Our Enquiry Form

Enquire now